Thương vợ – Trần Tế Xương

0
Thương vợ – Trần Tế Xương

Quanh năm ở mom sông,
Nuôi đủ năm con với một chồng.
Lặn lội thân cò khi quãng vắng,
Eo sèo mặt nước buổi đò đông.
Một duyên, hai nợ, âu đành phận,
Năm nắng, mười mưa, dám quản công.
thói đời ăn ở bạc:
Có chồng hờ hững cũng như không!


Xem thêm:  Chùm Thơ Về Mẹ Hay Và Ý Nghĩa Viết Về Công Ơn Sinh Thành Của Mẹ