Trao duyên – Mai Thúy Hải

0
Trao duyên – Mai Thúy Hải

Xin anh buông áo em ra
Để mà còn kịp về nhà không mưa
Thương nhau biết mấy cho vừa
Khi hỏi anh thưa thế nào .

Em má đào
Vườn hồng còn đó ai nào sang chơi
giữa chợ anh ơi
Xin anh đừng có buông lời bướm ong .

Cuồng phong sắp nổi mưa dông
Em về ướt áo mẹ trông ở nhà
Hẹn anh bữa khác anh nha
Ngày xanh tươi đẹp hai ta chung đường .

Gặp nhau dệt mộng
Chữ tình gói trọn trao người
Nhoẻn môi tặng một
Thay cho suốt đời được không ?

Nếu như anh muốn hái hồng
Về mời cha mẹ bằng lòng sang thưa
Duyên này em vẫn còn chưa
Trao cho ai hết nên chừa .


Xem thêm:  Giấc mơ trên đỉnh núi - Nguyễn Đình Huân