Tạm bợ – Chử Văn Long

0
Tạm bợ  –  Chử Văn Long

Ngy chng ta thng nhau v chung nh

C gian bung khng mua cnh ca

Anh nht nhnh g thng, g ch

Ming bng gang tay, ming khuyt ta vnh trng

ghp nn cnh ca

Vi ngh mt thi gian tm b

Khi no c s thay cnh ca vng bn

By gi em khng cn, ci tm b li cn nguyn

au xt lm sao i ngi nhiu khi ngn hn nhng g tm b

au n bit bao mi khi tay anh ng vo cnh ca

Tm b cn y m em u ri?


Xem thêm:  Cha mẹ dắt dìu con - Hoa Cúc Vàng Anh