Rừng cao – Trần Xuân Kiêm

0
Rừng cao  –  Trần Xuân Kiêm

người đi mưa bụi trên rừng vắng

chắc cũng bay đầy theo gót xưa

cỏ úa một hồn ta tĩnh lặng

cũng sầu theo cánh gió đong đưa

người theo mây núi bỏ quên đời

chân bước nghìn năm vẫn lạc loài

đâu biết tình ta là khói ám

một đời vây bủa mãi không thôi

rừng cao rừng cao ơi rừng cao

chiều nay chìm khuất mây phương nào

có ta trong cõi đìu hiu nọ

thở khói nghe hồn tàn chiêm bao


Xem thêm:  Nhớ Người ngàn thu - Phạm Tự