Qua sông – Hữu Thỉnh

0
Qua sông – Hữu Thỉnh

Sng xanh mu vai o
Sng xao nghn bc chn
Bc sang b tin phng
Git m hi tnh ht

Sng t u ti u
Lnh mnh cha kp bit
Ch bit sng nh mnh
i sut i khng mt.

Khn Mun 10-1971


Xem thêm:  Màu tím hoa sim - Hữu Loan