Qua sông – Hữu Thỉnh

0
Qua sông – Hữu Thỉnh

Sông xanh màu vai áo
Sóng xao nghìn bước chân
Bước sang bờ tiền phương
Giọt tạnh hết

Sóng từ đâu tới đâu
Lính mình chưa kịp biết
Chỉ biết sông như mình
Đi suốt đời không mệt.

Khăn Muộn 10-1971


Xem thêm:  Chị tôi - Nguyễn Thanh Tùng