Quả sấu non trên cao – Xuân Diệu

0
Quả sấu non trên cao – Xuân Diệu

Chót trên cành cao vót 
Mấy quả sấu con con 
Như mấy chiếc khuy lục 
Trên áo non. 

Trời rộng lớn muôn trùng 
Đóng khung vào cửa sổ 
làm mấy quả sấu tơ 
Càng nhỏ xinh hơn nữa. 

Trái con chưa đủ nặng 
Để đeo oằn nhánh cong. 
Nhánh hãy giơ lên thẳng 
Trông ngây thơ lạ lùng. 

Cứ như thế trên trời 
Giữa vô biên sang nắng 
Mấy chú quả sâu non 
Dỡn cả cùng mây trắng 

Mấy hôm trước còn hoa 
Mới thơm đây ngào ngạt, 
Thoáng như một
Trái đã liền có thật. 

Ôi! từ không đến có 
Xảy ra như thế nào? 
Nay má hây hây gió 
Trên lá xanh rào rào. 

Một ngày một lớn hơn 
Nấn từng vòng nhựa một 
Một sắc nhựa chua giòn 
Ôm đọng tròn quanh hột… 

Trái con như thách thức 
Trăm thứ giặc, thứ sâu, 
Thách kẻ thù sự sống 
Phá đời không dễ đâu! 

Chao! cái quả sâu non 
Chưa ăn mà đã giòn, 
Nó lớn như trời vậy, 
Và sẽ thành ngọt ngon.


Xem thêm:  Tiếng kẻng cô nuôi cá - Phan Thế Cải