Phương gió – Hữu Loan

0
Phương gió  –  Hữu Loan

Bộ đội liên hoan mai đã đi

Người từ ven núi dọc bờ khe

Bãi khuya khe núi đồng thanh tắt

Tan kịch người thôn nối đuốc về

Bộ đội lên đường dưới rặng cây

Rào thưa ngõ chống dóng tre gầy

Từng tay già nắm từng tay trẻ

Tưởng đến đây thì ở mãi đây

Bộ đội lên đường nối tiếp nhau

Vang vang kèn lệnh dội bên cầu

Trông theo bụi cuốn vàng lưng ngựa

Làng xóm quê mùa nếp váy nâu

Chiều xuống nhà sao rộng quá chừng

Nền cao đất trắng lạnh bàn chân

Người xa gối súng dài đêm lạ

Mắt mẹ xa vời bóng xám sân

Sương ở đâu nhiều chăn chiếu vá

Ở đâu lửa rắc lụi tro dần

Bờ khuya ai múc lầm phương gió

Cho để rơi đài xuống giếng trăng.


Xem thêm:  Tuyển Tập Bài Thơ Về Mẹ Kế Đặc Sắc Nhất