Ông đội – Đoàn Văn Cừ

0
Ông đội  –  Đoàn Văn Cừ

Ông đội1 người to béo lạ lùng

Đã từng sang Pháp. Đánh nhau xong2,

Lại về cày ruộng, hôm nào cũng

Đi với con trâu giữa cánh đồng

Ông thích chờ qua bọn học trò

Để xem chúng nó cãi nhau to

Bần thần giở võ nom từng đứa

Rồi hỏi ề ề mấy tiếng “mô”3

Những buổi chiều xanh tắt nắng rồi

Bên đồng bát ngát lúa vàng tươi

Ông cùng con trẻ giăng hàng đứng

Bắt cởi trần ra tập võ chơi

Hưu trí hôm nào trẩy lĩnh lương

Trở về túi dết khoác trên đường

Ông làm như thể còn đi lính,

Đội mũ bê-rê, mặc áo vàng.

1942

  1. Hạ sĩ quan người bản xứ, thời Pháp thuộc [↩]
  2. Chiến tranh Pháp – Đức 1914 – 1918 [↩]
  3. Phiên âm chữ “mot” trong tiếng Pháp [↩]

Xem thêm:  Nỗi nhớ khi xa sông - Huỳnh Thanh Hồng