Những giọt nước từ mái tranh rơi xuống – Bùi Tuyết Mai

0
Những giọt nước từ mái tranh rơi xuống  –  Bùi Tuyết Mai

S bnh yn ca ngi nh

Gia tri v t

Em t bc ra

S bnh yn ca chng ta

Nh git ma t mi tranh ri xung

Ngi nh

Tri v t

Bnh yn t bc ra.


Xem thêm:  Chùm Thơ Tỏ Tình Lãng Mạn Nhất Khiến Người Ấy Không Thể Từ Chối