Nhốt thời gian – Bùi Kim Anh

0
Nhốt thời gian – Bùi Kim Anh

Thời gian kéo tuổi tác trên đoạn trán nhăn nhúm
Nhuộm thời gian xì xịt mụn thâm
Thời gian xơ chẻ đứt cọng khô cằn
Chẳng cần đi tìm
Lặng lẽ thời gian quây ráp
Nực nội lạnh lùng xếp đặt
Tháng năm tươi héo bất ngờ
Không có ngày sinh để tặng hoa
Không có ngày mất để viếng hoa
Thời gian tự đến tự đi
Chẳng thể mời chào níu kéo
Thời gian ngự trị
Biến dạng trong tiềm thức
Nhanh chậm trong tâm thế
Hữu ảnh vô hình


Xem thêm:  Tuyển tập chùm thơ cầu cho cha mẹ bình an hay, xúc động nhất