Nhớ Nguyễn Du – Hoài Khanh

0
Nhớ Nguyễn Du  –  Hoài Khanh

Bất tri tam bách dư niên hậu

Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như

(Nguyễn Du)

Cõi nào giọng khởi nguyên vang?

Nhánh khô trời muộn trôi tan mộng thầm

Súng còn vọng mãi trời căm!

Rưng rưng mắt lệ nghìn tâm sự nào?

Mộng đời nát ngọc chìm châu

Bến mê vẫn rợn mấy màu trầm luân!

Mười lăm năm bấy nhiêu lần

Bấy nhiêu rồi nhỉ hỡi trần gian kia?

Ngược xuôi bao kẻ đi về

Tấm thân bé mọn bên lề tồn vong

Chuyện đời có có không không

Phù vân một áng bụi hồng xa xa

Cớ sao thiên hạ người ta

Vẫn chưa tròn một quê-nhà-bao-dung

Vẫn chưa tỉnh giấc hãi hùng

Trong cơn trường mộng vô cùng thời gian?


Xem thêm:  Bé nhìn biển - Trần Mạnh Hảo