Ngày khai trường – Nguyễn Bùi Vợi

0
Ngày khai trường – Nguyễn Bùi Vợi

Sáng u thu trong xanh 
Em mc qun áo mi 
i ón ngày khai trng 
Vui nh là i hi 
Gp bn, ci hn h 
a tay bt mt mng 
a ôm vai bá c 
Cp sách ùa trên lng 
Nhìn các thy, các cô 
Ai cng nh tr li 
Sân trng vàng nng mi 
Lá c bay nh reo 
Tng nhóm ng o nhau 
Thy bn nào cng ln 
Nm xa bé tí teo 
Gi ã lên lp bn 
Ting trng trng gióng gi 
Nm hc mi n ri 
Chúng em i vào lp 
Khn quàng bay ti


Xem thêm:  Ông đồ - Vũ Đình Liên