Ngày khai trường – Nguyễn Bùi Vợi

0
Ngày khai trường – Nguyễn Bùi Vợi

Sáng đầu thu  
Em mặc quần áo mới 
Đi đón ngày khai trường 
Vui như là đi hội 
, cười hớn hở 
Đứa tay bắt mặt mừng 
Đứa ôm vai bá cổ 
Cặp sách đùa trên lưng 
Nhìn các thầy, các cô 
Ai cũng như trẻ lại 
Sân trường vàng nắng mới 
Lá cờ bay như reo 
Từng nhóm đứng đo nhau 
Thấy bạn nào cũng lớn 
Năm xưa bé tí teo 
Giờ đã lên lớp bốn 
Tiếng trống trường gióng giả 
Năm học mới đến rồi 
Chúng em đi vào lớp 
Khăn quàng bay đỏ tươi


Xem thêm:  Thuyền và biển - Xuân Quỳnh