Gặp bạn cùng vui! – Trần Thị Thủy

0
Gặp bạn cùng vui! – Trần Thi Thủy

Mỗi năm một lần
ta lại xích gần bên nhau
Gần hay xa tận nơi đâu
Cũng về đông đủ với nhau vui cười!

Chuyện vui dưới đất cùng trời
Ta cùng nâng chén mời cạn ly
Hôm nay ta cứ vui đi
Ngày mai tiếc chi một ngày.

Vui lên cho hết hôm nay
Năm sau tình say bạn cùng
Vui thay những lúc tương phùng
ta mãi lớn cùng tháng năm!

Xem thêm những câu nói hay về tình bạndanh ngôn tình bạn được độc giả yêu thích!


Xem thêm:  Vui trong tình bạn - Lã Thế Phong

Nhận thông báo qua email
Nhận thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments