Gặp bạn cùng vui! – Trần Thị Thủy

0
Gặp bạn cùng vui! – Trần Thi Thủy

Mỗi năm một lần
ta lại xích gần
Gần hay xa tận nơi đâu
Cũng về đông đủ với nhau vui cười!

Chuyện vui dưới đất cùng trời
Ta cùng nâng chén mời cạn ly
Hôm nay ta cứ
Ngày mai tiếc chi một ngày.

Vui lên cho hết hôm nay
Năm sau tình say bạn cùng
Vui thay những lúc
ta mãi lớn cùng !

Xem thêm những câu nói hay về tình bạndanh ngôn tình bạn được độc giả yêu thích!


Xem thêm:  Bạn bè xưa yêu dấu - Thiết Dương