Muốn lấy chồng – Nguyễn Khuyến

0
Muốn lấy chồng – Nguyễn Khuyến

Bực gì bằng gái trực phòng không?
Tơ tưởng vì chung một tấm chồng.
Trên gác rồng mây ngao ngán đợi,
Bên trời cá nước trông.
Mua vui, lắm lúc cười cười gượng,
Giả dại, nhiều khi nói nói bông.
Mới biết có chồng như có cánh,
gánh vác nhẹ bằng lông.


Xem thêm:  Top 10 Bài văn phân tích bài thơ "Sang thu" của Hữu Thỉnh hay nhất