Một ngày bỗng xa – Đỗ Quang Vinh

0
Một ngày bỗng xa  –  Đỗ Quang Vinh

Ép vào trang vở mùa thi

Phượng hồng giấu một chút gì ngẩn ngơ

Vai thon tóc xõa đôi bờ

Mắt nai ngơ ngác: bài thơ không lời

Chiều vàng lắng tiếng ve rơi

Như mây xuống phố – khoảng trời áo bay

Sân trường dấu guốc còn đây

Mười hai năm, tiếc một ngày, bỗng xa!


Xem thêm:  Tình thơ giao thừa - Nguyễn Văn Thái