Một gia đình – Nguyễn Văn Thái

0
Một gia đình – Nguyễn Văn Thái

Ông chẳng hơn ai lấy cái đầu
Giọng cương mắm thối có gì đâu
Một đôi, một mống còn không biết
Thích chững ngo ngoe muốn phát giàu.


Xem thêm:  Tuyển Chọn Nhưng Bài Thơ Chúc Tết Ông Bà Hay Cho Bé