Khổ – Ngạo Thiên

0
Khổ – Ngạo Thiên

Bn v ti cuc i ai cng kh
Git l su ai cng ging nh ai
Nhng ng xem mnh l hoa c di
V nghip i phi gnh tr tng lai

ng u su u m tm ngy di
Phi hiu rng ta kh bi do u
Thu ngun cn mi ho gii git su
V cuc i vay tr trc hoc sau.


Xem thêm:  Bài thơ Nhật Ký Một Chuyện Tình – Nhà Thơ Phú Sĩ