Học làm người – Nắng Xuân

0
Học làm người – Nắng Xuân

(c Xuôi)

Tình, ngha, trí, nhân, l p bi
Ninh khang sng cuc sng vui ti
Lãng quên thù hn, yên sông núi
Gìn gi c ân, lng t tri
Dng lc cha ông ghi sách s
Vinh quang cháu cht dn gng soi
Áo–cm–tin–go, sang hay khó
Khinh trng mc thôi, vy cng ri!

(c ngc li)

Bi p l, nhân, trí, ngha, tình
Ti vui sng cuc sng khang ninh
Núi sông yên, hn thù quên lãng
Tri t lng, ân c gi gìn
S sách ghi ông cha lc dng
Soi gng dn cht cháu quang vinh
Khó hay sang, go–tin–cm–áo,
Ri cng vy thôi, mc trng khinh!


Xem thêm:  Nhà thơ Vi Thùy Linh cùng những trang thơ ấn tượng hấp dẫn nhất