Về quê – Mai Thuý Hải

0
Về quê – Mai Thuý Hải

Lưng còng nón rách đơn sơ
Môi ta vẫn rạng chẳng mơ sang giàu
Cuộc sống cứ thế đơm màu
khổ đau ngại gì .

Không cần ao ước điều chi
Chỉ mong lòng chẳng sầu bi … đủ rồi
với đời
Thong dong mà thả nụ cười làm duyên.

Ngoài kia giậm đạp bon chen
phố thị không quen chút nào
Miệng đời như mật
Chứ lòng hiếm độc khác nào dao găm .

lót lá ta nằm
Đơn sơ cháo khỏi lo
Cơm ngày ba bữa đủ no
tự tại trời cho an lòng .

Sớm chiều nương tựa ruộng đồng
Chân bùn tay lấm lưng còng vẫn vui
Ta về ta thôi
Bình yên ở đó có nơi mô bằng .


Xem thêm:  Thu lạc - Huệ Nguyên