Về quê – Mai Thuý Hải

0
Về quê – Mai Thuý Hải

Lưng còng nón rách
Môi ta vẫn rạng chẳng mơ sang giàu
cứ thế đơm màu
khổ đau ngại gì .

Không cần ao ước điều chi
Chỉ mong lòng chẳng sầu bi … đủ rồi
tự tại với đời
Thong dong mà thả làm duyên.

Ngoài kia giậm đạp bon chen
Phồn hoa phố thị không quen chút nào
Miệng đời như mật
Chứ lòng hiếm độc khác nào dao găm .

lót lá ta nằm
Đơn sơ rau cháo khỏi lo
Cơm ngày ba bữa đủ no
tự tại trời cho an lòng .

Sớm chiều nương tựa ruộng đồng
Chân bùn tay lấm lưng còng vẫn vui
Ta về Xứ Nghệ ta thôi
ở đó có nơi mô bằng .


Xem thêm:  Chiều hôm nhớ nhà - Bà Huyện Thanh Quan