Mong ước ngày đầu tháng – Trần Thi Thủy

0
Mong ước ngày đầu tháng – Trần Thi Thủy

Hôm nay mồng một tới rồi
Em thay áo đỏ cho đời chút tươi
Đầu tháng công việc êm xuôi
Cuối tháng thu hoạch gấp mười tháng qua.

Chúc cho các bạn gần xa
Công việc thuận lợi kiếm ra bội tiền
Nhiều tiền như tiên
Và nhiều hạnh phúc nối liền mai sau!


Xem thêm:  Anh đừng buồn vì có vợ là công nhân - Âu Tú Vân