Mong ước ngày đầu tháng – Trần Thi Thủy

0
Mong ước ngày đầu tháng – Trần Thi Thủy

Hôm nay mng mt ti ri
Em thay áo cho i chút ti
u tháng công vic êm xuôi
Cui tháng thu hoch gp mi tháng qua.

Chúc cho các bn gn xa
Công vic thun li kim ra bi tin
Nhiu tin cuc sng nh tiên
Và nhiu hnh phúc ni lin mai sau!


Xem thêm:  Khen ông học lẹ... - Hoàng Lê Nguyên