Học hỏi – Trọng Văn

0
Học hỏi – Trọng Văn

Học ngoan chợt thấy mình hư
Học khôn nhận thức hình như mình khờ
Học nhiều chỉ nhớ sơ sơ
Học nhún nhường biết so đo với đời

Học thua thiệt đủ kiếm lời
Học bảo thủ kịp theo thời kẻo quê
Học khen, khéo vẽ thành chê
Học cách chân thật mai về gian manh

Học độc ác tránh làm lành
Học tiểu nhân, hiểu cao thanh thế nào
Học cay đắng, quý ngọt ngào
Học nghèo thừa nhận sang giàu vẫn hơn.

Học , muốn thành công
Học , đổi thay lòng cho nhanh
Học , phá tanh bành
Học cống hiến chán, tranh giành mới vui!

Trọng Văn – 20090206


Xem thêm:  Địa danh Việt Nam từ Bắc xuống Nam