Hạnh phúc êm đềm – Nguyễn Quang Long

0
Hạnh phúc êm đềm – Nguyễn Quang Long

Đôi mình ước nguyện kể từ nay
Hạnh phúc bình yên trải mỗi ngày
Những nhụy hoa tình bung cánh trổ
Cho vườn quả nghĩa rộn nhành say
Đồng cam vững trí rèn nhân mỏng
Cộng khổ bền tâm dưỡng phước dày
Điểm nét thêm ngời vui ngõ hẹn
Tươi hồng tỏa lời hay.


Xem thêm:  Thơ yêu đời-chùm thơ hay nhất khiến bạn yêu thêm cuộc sống quanh ta