Gói – Nguyễn Khắc Thạch

0
Gói  –  Nguyễn Khắc Thạch

Trời tròn lưng bánh tét

Đất vuông lòng bánh chưng

Dân nghèo thương ngày Tết

Gói đất trời rưng rưng…


Xem thêm:  Trọn bộ tập Thơ Du Tử Lê hay được yêu thích nhất phần 2