Gọi bạn – Định Hải

0
Gọi bạn – Định Hải

Tự xa xưa thuở nào 
Trong rừng xanh sâu thẳm 
Đôi bạn sống bên nhau 
Bê Vàng và Dê Trắng 

Một năm, trời hạn hán 
Suối cạn, cỏ héo khô 
Lấy gì nuôi đôi bạn 
Chờ mưa đến bao giờ? 

Bê Vàng đi tìm cỏ 
Lang thang quên đường về 
Dê Trắng thương bạn quá 
Chạy khắp nẻo tìm Bê 

Đến bây giờ Dê Trắng 
Vẫn gọi hoài: "Bê! Bê!"


Xem thêm:  Núi Đôi - Vũ Cao