Gọi bạn – Định Hải

0
Gọi bạn – Định Hải

T xa xa thu nào 
Trong rng xanh sâu thm 
ôi bn sng bên nhau 
Bê Vàng và Dê Trng 

Mt nm, tri hn hán 
Sui cn, c héo khô 
Ly gì nuôi ôi bn 
Ch ma n bao gi? 

Bê Vàng i tìm c 
Lang thang quên ng v 
Dê Trng thng bn quá 
Chy khp no tìm Bê 

n bây gi Dê Trng 
Vn gi hoài: "Bê! Bê!"


Xem thêm:  Ngày em vào Đội - Xuân Quỳnh