Thiên tai – Hằng Ngô

0
Thiên tai – Hằng Ngô
Cảnh mưa gió màn trời chiếu đất
Thương cửa mất nhà tan
Dân trong bối cảnh hoang mang
Cứ nơm nớp sợ suốt đời
Mong vật đổi sao rời một bước
Để dân ta có Phước trời ban
Thôi đành chấp nhận không than
Xin trời hiểu thấu lời van dân lành
Đất đã khóc mong nhanh nước rút
Đan miền trung tim buốt, dạ đau
Xin trời hãy bớt mưa mau
Dân lành thoát cảnh lao đao không nhà
Cho xả lũ sẽ là thảm cảnh
Nước đã dâng kiêu hãnh Thuỷ Tinh
Nghìn năm say ngủ Sơn Tinh
Hãy mau mà dậy dân sinh …..kêu trời !!

Xem thêm:  Mưa xuân - Nguyễn Bính