Giọt mồ hôi – Thanh Tịnh

0
Giọt mồ hôi – Thanh Tịnh

Mồ hôi mà đổ xuống đồng 
Lúa mọc trùng trùng sáng cả đồi nương 
Mồ hôi mà đổ xuống vườn 
Dâu xanh lá tốt vấn vương tơ tằm 
Mồ hôi mà đổ xuống đầm 
Cá lội phía dưới, rau nằm phía trên 
Mồ hôi xuống, cây mọc lên 
Ăn no đánh thắng, dân yên nước giàu. 

(Mồ hôi đổ xuống hoa màu 
Chặn tay thằng Mỹ, dúi đầu thằng Tây 
Ai ơi ra sức cấy cày 
Thêm giờ lao động, bớt ngày lao đao.)


Xem thêm:  Đập đá ở Côn Lôn - Phan Chu Trinh