Em yêu mùa hè – Nguyễn Thanh Toàn

0
Em yêu mùa hè – Nguyễn Thanh Toàn

Em yêu mùa hè 
Có hoa sim tím 
Mc trên i quê 
Rung rinh bm ln 

Thong th dt trâu 
Trong chiu nng x 
Em hái sim n 
Tri, sao ngt th 

Gió mát lng i 
Ve ngân ra r 
Trên cao lng tri 
Diu ai va th


Xem thêm:  Hoa sen - Nguyễn Hoàng Sơn