Em yêu mùa hè – Nguyễn Thanh Toàn

0
Em yêu mùa hè – Nguyễn Thanh Toàn

Em yêu mùa hè 
Có hoa sim tím 
Mọc trên đồi quê 
Rung rinh bướm lượn 

Thong thả dắt trâu 
Trong chiều nắng xế 
Em hái sim ăn 
Trời, sao ngọt thế 

Gió mát lưng đồi 
Ve ngân ra rả 
Trên cao lưng trời 
Diều ai vừa thả


Xem thêm:  Tập Thơ Đi Qua Thương Nhớ (Nguyễn Phong Việt) Phần 3