Em sắp lấy chồng – Hàn Mặc Tử

0
Em sắp lấy chồng – Hàn Mặc Tử

Được tin em sắp
Anh cười đã lắm, anh buồn cũng ghê.
, em nuốt lời thề
Anh lầm anh tưởng gái quê thật thà.


Xem thêm:  Nhớ Hà Nội - Hà Thượng Nhân