Em hát nữa đi – Trần Hữu Thung

0
Em hát nữa đi – Trần Hữu Thung

Giữa bãi  
Gió chiều lộng mát 
Trên lưng bò em hát 
Những lời ca hoà bình… 
Em phất ngọn cờ xinh 
Gài ngang vào cổ áo 
Cờ thắm mái tóc xanh 
Em mải nhìn đôi sáo 
Đang ríu rít trên cành… 

, lòng anh 
Tủi mừng một nhịp 
Xưa anh lứa tuổi em 
Anh không được hát 
Xưa anh lứa tuối em 
Không được cầm cờ 

Ngắm em bây giờ 
Lòng anh man mác 
Trên môi em hát 
Trong lòng anh say 
Ruộng vườn ta đây 
Lá cờ ta đó 
Con chim, ngọn gió 
Của mình 
Tiếng hát hoà bình 
Chúng ta đặt lấy 

Em hát nữa đi 
Anh phải về hội nghị 
Ngày mai em nhỉ 
Trên cánh đồng này 
Ngang qua anh thấy 
Em lái máy cày


Xem thêm:  Hàng cây trồng theo lời Bác - Nguyễn Thanh Toàn