Đừng cố chấp – Ngạo Thiên

0
Đừng cố chấp – Ngạo Thiên

Con thuyn i ra khi gp sng d
Hon cnh ngho ai cng ging nh ai
ng au kh than trch sut m di
Hy bc i v ngy mai ti sng

Trong cuc sng ai bit th hay bn
Gia dng i hon nn s nhn ra
Ai gip hay khong cch chia xa
Th nhn thc tm ta lun n nhn

ng than trch hay hn th on gin
V cuc i lun i trng thay en
Hy cm nhn khi ngi khc hn
V hy sng tht tm khng gian di

Trong cuc sng c ai cha lm li
Khi bit sai ta sa i ni mnh
Bc ti tr nhn thc lun anh minh
ng c chp m mnh trong tm ti.


Xem thêm:  Phố mưa - Trương Nam Hương