Đừng cố chấp – Ngạo Thiên

0
Đừng cố chấp – Ngạo Thiên

Con đời ra khơi gặp sóng dữ
Hoàn cảnh nghèo ai cũng giống như ai
Đừng than trách suốt
Hãy bước đi vì ngày mai tươi sáng

Trong ai biết thù hay bạn
Giữa dòng đời hoạn nạn sẽ nhận ra
Ai hay
Thì nhận thức tâm ta luôn đón nhận

Đừng than trách hay hận thù oán giận
luôn đổi trắng thay đen
Hãy cảm nhận khi người khác đê hèn
thật tâm không gian dối

Trong cuộc sống có ai chưa lầm lỗi
Khi biết sai ta sửa đổi nơi mình
Bậc tài trí nhận thức luôn anh minh
Đừng cố chấp đắm mình trong tăm tối.


Xem thêm:  Nhạc đời - Đông Trình