Con xa mẹ – Lê Thành

0
Con xa mẹ –  Lê Thành

Mt ngày nào ó chng hay
Vòng tay m áp ca m ã xa cách trùng
Con i xa mãi chng ng
Còn âu chic bóng bên mái nhà xa
Mi ln tri cn ma
Mi ln mùa Xuân n
M mong con mau chóng v
ng dài công vic vn bn b
Làm sao thu xp v vi m ây
..
Mt ngày ri cng nh bao mi ngày
Ngôi nhà thiu ting ci nói ca con ây
Mt ngày nào ó tóc m cng bc nh mây
Mà con chng bit c cây i ch
Ch con m ch mãi tháng ngày
V i con mt mt ba cm gia ình
V i con mt bóng hình ngày xa
..
Ngày xa con bé Vn b a
Ngày nay con ln xã hi a con xa nhà
Bn b công vic ng xa
Có âu nhng ngày con nh v m
Sm tra nhng ngày


Xem thêm:  Miệt mài - Nguyễn Ngọc Giang