Chú bò tìm bạn – Phạm Hổ

0
Chú bò tìm bạn – Phạm Hổ

rúc bụi tre 
về nghe mát 
Bò ra sông uống nước 
Thấy bóng mình, ngỡ ai 
Bò chào: "Kìa anh bạn 
Lại gặp anh ở đây!" 

Nước đang nằm nhìn mây 
Nghe bò, cười nhoẻn miệng 
Bóng bò chợt tan biến 
Bò tưởng bạn đi đâu 
Cứ ngoái trước nhìn sau 
"Ậm ò" tìm gọi mãi…


Xem thêm:  Câu nói hay về cuộc sống tươi đẹp ý nghĩa bậc nhất