Chú bò tìm bạn – Phạm Hổ

0
Chú bò tìm bạn – Phạm Hổ

Mt tri rúc bi tre 
Bui chiu v nghe mát 
Bò ra sông ung nc 
Thy bóng mình, ng ai 
Bò chào: "Kìa anh bn 
Li gp anh ây!" 

Nc ang nm nhìn mây 
Nghe bò, ci nhon ming 
Bóng bò cht tan bin 
Bò tng bn i âu 
C ngoái trc nhìn sau 
"m ò" tìm gi mãi…


Xem thêm:  Tiếng thu - Lưu Trọng Lư