Chiều ngang qua Tà Dôn nhớ Nguyễn Bắc Sơn – Nguyễn Dương Quang

0
Chiều ngang qua Tà Dôn nhớ Nguyễn Bắc Sơn  –  Nguyễn Dương Quang

Chiều ngang qua Tà Dôn

Gió hát se se buồn

Lời xưa đau kẽ đá

Đìu hiu hương rạ thơm

Qua rồi mùa chinh chiến

Không là những cốt khô

Tao với mày hóa trẻ

Ru chút hồn ngu ngơ

Ngực Tà Dôn vẫn thở

Thời gian tàn lụi mau

Những trái tim bất lực

Ngàn năm lăn về đâu

Chiều ngang qua Tà Dôn

Bóng mây theo cũng buồn

Tao quên mình đang sống

Làm sao quên mày? Sơn!

Quốc lộ 1. 1994


Xem thêm:  Những bài thơ tình giao mùa Thu-Đông hay nhất