Cáo tật thị chúng – Mãn Giác thiền sư

0
Cáo tật thị chúng – Mãn Giác thiền sư

Xuân kh bách hoa lc, 
Xuân áo bách hoa khai. 
S trc nhãn tin quá, 
Lão tùng u thng lai. 
Mc v xuân tàn hoa lc tn, 
ình tin tc d nht chi mai.

Dch ngha 

Xuân i, trm hoa rng, 
Xuân n, trm hoa n. 
Vic i theo nhau rui qua trc mt, 
Tui già hin n t trên mái u. 
ng cho rng xuân tàn thì hoa rng ht, 
êm qua, mt cành mai ã n trc sân.


Xem thêm:  1001 câu chuyện tình dang dở được kể bằng thơ, thơ truyện buồn