Anh là người đẹp nhất – Phạm Hổ

0
Anh là người đẹp nhất – Phạm Hổ

Ơi anh  
Cháu của Bá Hồ 
Mũ gắn sao cờ 
Anh, người
Tiến như cơn lốc 
Đánh như chớp giật 
Thắng như chẻ tre 
Đâu anh tiến về 
Đẩy tan bóng giặc 
Anh đến vùng nào 
Cả vùng ấy hát


Xem thêm:  Độc Tiểu Thanh ký - Nguyễn Du