Anh là người đẹp nhất – Phạm Hổ

0
Anh là người đẹp nhất – Phạm Hổ

Ơi anh bộ đội 
Cháu của Bá Hồ 
Mũ gắn sao cờ 
Anh, người đẹp nhất! 
Tiến như cơn lốc 
Đánh như chớp giật 
Thắng như chẻ tre 
Đâu anh tiến về 
Đẩy tan bóng giặc 
Anh đến vùng nào 
Cả vùng ấy hát


Xem thêm:  Trong đêm bé ngủ - Phạm Hổ