Quả sầu riêng

0
Quả sầu riêng

Nhà ai vừa chín quả đầu 
Đã nghe xóm trước vườn sau thơm lừng 
Lá chiều cụp ngủ ung dung 
Để cây thức giấc tưng bừng  
Ngọt thơm sau lớp vỏ gai 
Quả ngon lớn mãi cho ai đẹp lòng 
Mời cô, mời bác ăn cùng 
Sầu riêng mà hoá vui chung trăm nhà


Xem thêm:  Đón mùa - Trần Tuấn