6 múi – Dung Nguyên

0
6 múi – Dung Nguyên

Đàn ông không phải để ăn.
Như là măng cụt, lăng xăn ích gì?
Đàn ông quý nhất chỗ: lì.
Chịu sào đứng mũi bất kì hiểm nguy.

Body múi tựa thùng phuy.
Mông tay cuồn cuộn, nhưng nude giống…… gà.
Càng thêm bực bội nữa là.
Lá đơn li dị, các bà thảo xong!

Những chàng trai dáng thong dong.
Dạo chân trên phố áo phông kín người.
Zombies còn " chất " gấp mười.
Trên không dưới có, nực cười lũ điên!


Xem thêm:  Người đàn ông lặng lẽ - Mạc Phương