Vịnh bánh bao (18+)

0
Vịnh bánh bao (18+)

Nhu nhú no tròn cỡ trái cam?
Thịt thơm da trắng dễ đâu làm.
Sáng ra mọng óng nhìn còn khoái.
Chiều đến bèo nhèo thấy hết ham.
Dẫu nhỏ rờ săn nhiều kẽ muốn.
Dù to bóp nhão ít ai tham.
Sức trai mần độ chừng hai cái ….
Già lão một thôi đã chán nhàm?


Xem thêm:  Chú Cuội Hằng Nga (18+)