Viếng thượng tướng quốc công Hưng Đạo đại vương – Phạm Ngũ Lão

0
Viếng thượng tướng quốc công Hưng Đạo đại vương – Phạm Ngũ Lão

Vãn thượng tướng quốc công Hưng Đạo đại vương

Trường Lạc chung thanh đệ nhất chuỳ,
Thu phong tiêu táp bất thăng bi.
Cửu trùng minh giám kim vong hĩ,
Vạn lý trường thành thục hoại chi.
Vũ ám trường giang không lệ huyết,
Vân đê phức đạo toả sầu my.
Ngưỡng quan khuê tảo từ phi dật,
Ngư thuỷ tình thâm kiến vịnh thi.

Dịch nghĩa

Tiếng chuông cung Trường Lạc một hồi vang lên,
Gió thu hiu hắt, khôn xiết.
Tấm gương sáng của cửu trùng nay đã mất rồi,
Bức trường thành vạn dặm ai làm cho sụp đổ?
Mưa phủ kín sông dài, luống tuôn lệ máu,
Mây sa xuống đường sạn đạo nhíu hàng mi sầu.
Ngước xem văn chương lời lời cô đúc,
Tình sâu cá nước đã hiện ra ở lời thơ vịnh.

Có sách chép bài thơ này là của Bùi Tông Hoan.


Xem thêm:  Nhân dân - Nguyễn Trọng Tạo