Viếng thượng tướng quốc công Hưng Đạo đại vương – Phạm Ngũ Lão

0
Viếng thượng tướng quốc công Hưng Đạo đại vương – Phạm Ngũ Lão

Vn thng tng quc cng Hng o i vng

Trng Lc chung thanh nht chu,
Thu phong tiu tp bt thng bi.
Cu trng minh gim kim vong h,
Vn l trng thnh thc hoi chi.
V m trng giang khng l huyt,
Vn phc o to su my.
Ngng quan khu to t phi dt,
Ng thu tnh thm kin vnh thi.

Dch ngha

Ting chung cung Trng Lc mt hi vang ln,
Gi thu hiu ht, au thng khn xit.
Tm gng sng ca cu trng nay mt ri,
Bc trng thnh vn dm ai lm cho sp ?
Ma ph kn sng di, lung tun l mu,
My sa xung ng sn o nhu hng mi su.
Ngc xem vn chng li li c c,
Tnh su c nc hin ra li th vnh.

C sch chp bi th ny l ca Bi Tng Hoan.


Xem thêm:  Chí làm trai (Nguyễn Công Trứ) – Con đường công danh sự nghiệp cho đời