Chia sẻ niềm đau – Hoàng Hoa

0
Chia sẻ niềm đau – Hoàng Hoa
gánh nỗi sầu ngập nặng
Dân mặn đắng cõi lòng
Lũ tràn trắng xóa
Ngô khoai chẳng có khóc ròng mì tôm
Ôi! cảnh tượng mà nom sầu não
khô thiếu gạo canh trường
Miền Trung khúc ruột đau thương
Trời gây thảm cảnh bao đường
Khô nắng hạn khi cần chẳng thấy
Hồng Thủy trào sóng dậy cuộn dâng
Khổ đau lớp lớp tầng tầng
Biết bao gánh nặng lâng lâng
Thê thảm quá lao đao bão lụt
Chìm nóc nhà ngập lút còn đâu
Khiến Dân luống cảnh đoạn sầu
Miền Trung thảm họa quặn lòng.

Xem thêm:  Gặp lại - Chiều Tím