Tiếng kẻng cô nuôi cá – Phan Thế Cải

0
Tiếng kẻng cô nuôi cá – Phan Thế Cải

Mặt hồ lăn tăn sóng 
Bỗng tiếng kẻng đổ dồn 
Tiếng kẻng báo giờ cơm 
Vọng đều vào… ngõ cá. 

Con rô mình lấp loá, 
Đuôi búng nước lên trời. 
Cá trắm cỏ hiền quá, 
Nhẹ nhàng vây bơi bơi. 

Hồ sủi tăm như sôi, 
Rêu xanh choài mặt nước. 
Thức ăn ngon tận môi, 
Đàn cá thi nhau đớp. 

Âm thanh rất quen thuộc, 
Tiếng kẻng giòn ngân nga. 
Cô xã viên sao giống, 
Cô Tấm, chuyện của bà.


Xem thêm:  Cảnh khuya - Hồ Chí Minh