Thế thái nhân tình – Nguyễn Công Trứ

0
Thế thái nhân tình – Nguyễn Công Trứ

gớm chết thay
Lạt nồng trông chiếc túi vơi đầy
Hễ không điều lợi, khôn thành dại
Ðã có đồng tiền dở cũng hay
Khôn khéo chẳng qua ba tấc lưỡi
Hẳn hoi không hết một
Suy ra cho kỹ chi hơn nữa
Bạc quá vôi mà mỏng quá mây.


Xem thêm:  Về Quảng Ninh - Nguyễn Thành Mỹ