Rừng mơ – Trần Lê Văn

0
Rừng mơ – Trần Lê Văn

Giữa mùa hoa mơ nở 
Bước chân vào Hương Sơn 
Núi vì hoa trẻ mãi 
Đời đời tên Núi Thơm. 

Rừng mơ ôm lấy núi 
Mây trắng đọng thành hoa 
Gió chiều đông gờn gợn 
Hương bay gần bay xa… 

Trên thung sâu vắng lặng 
Những đài hoa thanh tân 
Uống dạt dào mạch đất 
Đang kết một mùa xuân 
Rồi quả vàng chíu chít 
Như trời sao quây quần. 

Sang xuân người trẩy hội 
Nghe khát vị mơ chua 
Quả rừng mát hơi núi 
Hãy còn vương mùi hoa. 

Có người bạn xa nước 
Yêu sông núi chúng ta 
Mùa xuân cũng trẩy hội 
Gởi mơ về quê nhà.


Xem thêm:  Gọi bạn - Định Hải