Ngày tháng năm – Nguyễn Hưng

0
Ngày tháng năm – Nguyễn Hưng

Ôi tháng năm rợp trời hoa phượng vĩ
Khung trời mơ bao kỷ niệm lại về
Bước chân buồn… cõi hồn chợt tái tê
khóc não nề trong chiều vắng.

nhỏ chênh chao nghiêng vạt nắng
Tình khúc buồn “Hạ trắng” vẳng đâu đây
Nhói tim anh một đoạ đầy
Về một thuở dại ngây thắm.

Cố nhân hỡi… bao
Sao giờ đây ngàn dặm đáy vực sầu
về đẫm giọt ngâu
Tím chân cầu rơi ngập lối.

Anh ngồi đây nghe mưa lòng thác xối
Ngày tháng năm nắng dội đỏ vai trần
Tự nhủ lòng… tình chỉ áng phù vân
Thì hãy gắng bàn chân về phía trước.

Đã tan rồi cuộc tình như bọt nước
Còn lại đây vết xước chẳng thể lành
Mùa hạ về trên lối vắng riêng anh
Ngàn nỗi sầu… thêm hanh hao .

09/05/2018


Xem thêm:  Cuối tháng tám - Võ Ngọc Cẩn