Quét rác tâm – Ngạo Thiên

0
Quét rác tâm – Ngạo Thiên

Quét cho sạch hết não phiền
Quét cho tâm tịnh
Quét cho dòng lệ ngừng rơi
Quét cho an lạc trú nơi thiện lành
Quét cho nẻo ác tan nhanh
Quét cho nẻo thiện đơm cành trổ hoa
Quét cho sạch hết tâm ma
Quét cho từ ái trải ra muôn ngàn
Quét cho sạch hết lòng tham
Quét cho bố thí trải ngàn dặm xa
Quét cho tan ra
Quét cho tâm sáng trí ta rạng ngời
Quét sao hết khổ cuộc đời
Niết Bàn cực lạc là nơi tâm mình.


Xem thêm:  Bài thơ Nếu Biết Rằng – Ngạo Thiên