Nhắn gửi – Trịnh Thanh Sơn

0
Nhắn gửi  –  Trịnh Thanh Sơn

Chúng tôi những người lính đã chết

Không thể yêu như các bạn đang yêu

Không thể mong dẫu một lần cuối nữa

Nhìn mây bay lang bạt trong chiều

Chúng tôi những người lính đã chết

Không thể bước qua ngưỡng cửa nhà mình

Và mẹ tôi nhìn buồng cau mới trổ

Không dám nghĩ về cô gái nhà bên

Chúng tôi những người lính đã chết

Không thể đèo xe đưa vợ tới nhà hộ sinh

Không xót xa khi tóc mình chớm bạc

Vì tóc tôi mãi cứ còn xanh

Chúng tôi những người lính đã chết

Nhưng mọi điều còn có thể xẩy ra

Chỉ mong sao không còn ai cầm súng

Chạy dọc những chiến hào chúng tôi từng qua…

1975


Xem thêm:  Người lính già vừa chết đêm qua - Trần Trung Đạo