Người bán than tổ ong – Trúc Thông

0
Người bán than tổ ong  –  Trúc Thông

Choãi người đẩy xe thồ dọc phố

Đầy ụ than tổ ong

Người đàn bà dáng đàn ông

Nhô quá nửa đời sang thế kỷ 21

Qua hàng internet

Cô gái tóc vàng du lịch

Đang thư cho mẹ qua mấy đại dương

Con trai đang lớp tám của mẹ ơi

Hãy đoạt lấy một tương lai trắng trong

Mẹ đang đẩy xe than về hướng đó.


Xem thêm:  1001 bài thơ Khoán Thủ viết về Cha Mẹ hay, ý nghĩa & cảm động