Nghề dạy học – Nguyễn Văn Thái

0
Nghề dạy học – Nguyễn Văn Thái

Đã qua bao tháng năm đầy
Chí tâm vàng đá cầm tay ước nguyền
Dòng đời nhịp khúc vô thường
Từ xanh hy vọng … dặm trường … bâng khuâng

Nghề đời – ai đã xui nâng
Để tôi lững thững những tầng bôn ba
Con đò – duyên ép bến hoa
Chở bao nhiêu lứa xuân qua “tối mờ”…

Tôi miên man với những thơ
Quên tên, quên tiếng, ơ hờ kể ơn
Ước chi mọi lứa xuân khôn
Xây giầu đất nước, danh thơm giống nòi

Mái chèo nay tựa góc trời
Tê mê nhịp sóng chèo bơi ngày nào…
Luân hồi kiếp mới được trao
Tôi – con đò lướt, dạt dào bến mê.


Xem thêm:  Tri ân thầy cô giáo - Lê Hoàng