Nghề dạy học – Nguyễn Văn Thái

0
Nghề dạy học – Nguyễn Văn Thái

ã qua bao tháng nm y
Chí tâm vàng á cm tay c nguyn
Dòng i nhp khúc vô thng
T xanh hy vng … dm trng … bâng khuâng

Ngh i – ai ã xui nâng
tôi lng thng nhng tng bôn ba
Con ò – duyên ép bn hoa
Ch bao nhiêu la xuân qua “ti m”…

Tôi miên man vi nhng th
Quên tên, quên ting, h k n
c chi mi la xuân khôn
Xây giu t nc, danh thm ging nòi

Mái chèo nay ta góc tri
Tê mê nhp sóng chèo bi ngày nào…
Luân hi kip mi c trao
Tôi – con ò lt, dt dào bn mê.


Xem thêm:  Hữu Thỉnh cùng trọn bộ tập thơ Thư Mùa Đông hay nhất mọi thời đại phần cuối