Nếu – Ngạo Thiên

0
Nếu – Ngạo Thiên

Nếu như bạn không thích
Trước những lời chỉ trích
Cũng đừng xem là địch
Lời đúng thì nghịch tai.

Nếu thấy được lỗi sai
Ta không nên tranh cãi
mình làm lại
Sửa đổi việc làm sai.

Nếu thật sự có tài
chưa nếm trải
Nên chưa gặp
Miệng chớ đừng ra oai.

Nếu bạn không có tài
nhiều thất bại
Trước sau đã nếm trải
chẳng thua ai.

Hôm nay ta thất bại
Ngày mai ta làm lại
Có chí việc sẽ thành
Sắc đá cũng thành kim.


Xem thêm:  Bài thơ tháng Tám - Bùi Minh Quốc