Nắng Ba Đình – Nguyễn Phan Hách

0
Nắng Ba Đình – Nguyễn Phan Hách

Nắng Ba Đình mùa thu 
Thắm vàng trên lăng Bác 
Vẫn trong vắt bầu trời 
Ngày Tuyên ngôn độc lập 

Ta đi trên quảng trường 
Bâng khuâng như vẫn thấy 
Nắng reo trên lễ đài 
Có bàn tay Bác vẫy 

Ấm lòng ta biết mấy 
Ánh mắt Bác nheo cười 
Lồng lộng một vòm trời 
Sau mái đầu của Bác…


Xem thêm:  Nhớ đồng - Tố Hữu